Zenboeddhisme

Gusta was behalve in haiku ook zeer geïnteresseerd in zenboeddhisme. Zij volgde zentrainingen, publiceerde in het tijdschrift "Zen" en beoefende thuis ook zelf zenmeditatie.
In de zen-suites van Gusta komen een aantal haiku's voor die rechtstreeks gaan over haar ervaringen met zenmeditatie. Hierin gebruikt ze soms zentermen.
Zen is een vorm van boeddhisme die de nadruk legt op zazen: hierbij wordt meditatie gebruikt als middel tot verlichting. Bij deze meditatievorm zijn onder andere beheersing, wijsheid en een goed gevoel voor humor van belang.
Bij zazen wordt zittend gemediteerd. Dit wisselt men regelmatig af met kinhin, een manier van mediteren waarin vol aandacht in de meditatieruimte wordt gelopen. Hierbij loopt de zenmeester of leider voorop en slaat op een gong en achter hem lopen de andere zenbeoefenaars. Men streeft hierbij naar innerlijke leegte en alerte openheid zonder eigen persoonlijke gedachten.
De subtiele humor van haiku past wonderwel bij zen. Met gezonde zelfspot, maar altijd met behoud van respect, kijkt men naar de wereld om zich heen. IJdelheid of de illusie dat je iets bereikt hebt ligt altijd op de loer. Juist het gewone dagelijks leven is van groot belang.
De ruimte waarin gemediteerd wordt heet de zendo. Een sesshin is een intensieve training onder leiding van een zenmeester, met minstens zes uur meditatie per dag en in volledige stilte.