Wat is een haiku?

De haiku is een uit Japan afkomstige versvorm. Het is een klein vers dat bestaat uit drie regels, met een verdeling van meestal 5-7-5 lettergrepen. Inhoudelijk is in een haiku een tweedeling te zien: er wordt spanning opgeroepen door een tegenstelling of een verrassende combinatie van beelden. De twee delen van een haiku moeten met elkaar in evenwicht zijn op vele niveaus: een evenwicht tussen hemel en aarde, tussen eeuwig en tijdelijk, tussen zwaar en licht, een evenwicht in klank en beeld.
Een seizoengebonden natuurbeeld vormt meestal het onderwerp van een haiku. De mens komt er alleen in voor in zijn relatie tot dit natuurbeeld: het natuurbeeld vormt als het ware het ijkpunt voor de eigen bescheiden plaats van de mens.Wat is een senryu?


In de senryu, eveneens een vers verdeeld in 5-7-5 lettergrepen, staat de mens centraal in al zijn doen en laten. Op een milde, ironische maar soms ook wrange wijze wordt het falen en feilen van de mens hierin beschreven. Ook kan de senryu, zoals het leven zélf, juist ernstig zijn. Gusta schreef zowel haiku's als senryu's.